top of page

Vabilo na občni zbor Kulturno turističnega društva Kamna Gorica

KTD Kamna Gorica

27.03.2022

v nedeljo, 27.3. 2022 ob 18.00 v Domu krajanov

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in verifikacijske komisije;

 2. potrditev dnevnega reda občnega zbora;

 3. poročila: Poročilo o delu društva za leto 2021, Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora;

 4. poročilo verifikacijske komisije;

 5. razprava in sklepanje o poročilih za leto 2021;

 6. obravnava in sprejem programa dela društva in finančnega načrta za leto 2022;

 7. razno.

Tea Beton,

predsednica društva


Vabljeni:

 • člani društva,

 • podporniki in novi člani

 • predstavniki krajevnih društev

 • predstavnik KS Kamna Gorica

bottom of page