top of page

Sprememba prometne ureditve ob gradnji kolesarske povezave

Občina Radovljica

2.4.2021

S 1. 4. 2021 se zaključuje popolna zapora regionalne ceste na odseku od križišča s cesto Rožna dolina do krožišča z Boštjanovo ulico v Lescah in s tem tudi oba obvoza zaradi gradnje peš in kolesarske povezave pod železniško progo.

V obdobju od 2. 4. 2021 do 15. 6. 2021 je na tem odseku predvidena delna zapora regionalne ceste. Gradbena dela bodo izvajali v dveh fazah (zapora leve in desne polovice vozišča). Promet bo med krožiščem z Gorenjsko cesto in križiščem s cesto Rožna dolina urejen s pomočjo začasnih semaforjev. Pešci in kolesarji bodo glede na fazo gradnje bodisi vodeni v smeri PIC Lesce bodisi preusmerjeni v smeri bližnjih pločnikov in pešpoti.

bottom of page