top of page

Razvojni program občine Radovljica 2030 - povabilo vsem generacijam občanov k sodelovanju v anketi o razvoju naše občine

Občina Radovljica

17.02.2021

Lani se je iztekel obstoječ razvojni program Občine Radovljica, zato je občina v začetku leta oblikovala strateško skupino in skupaj z zunanjimi izvajalci pristopila k izdelavi novega razvojnega dokumenta. Z novim razvojnim programom bodo za naslednjih 10 let določeni smer razvoja, ukrepi in najpomembnejši javni projekti na vseh področjih delovanja, za katera je pristojna občina kot lokalna skupnost. Razvojni program občine bo tudi podlaga za načrtovanje prihodnjih proračunov ter delovanje občinske uprave, javnih zavodov ter drugih deležnikov v naslednjih letih, občanom in investitorjem pa nakazal smer želenega razvoja.

Ključno izhodišče za pripravo novega razvojnega programa predstavljajo tudi pogledi občanov in občank, zato vas vabimo k izpolnitvi razvojnega vprašalnika. Z vprašalnikom želimo ugotoviti stopnjo zadovoljstva občanov in občank s kakovostjo bivanja, posameznimi javnimi storitvami ter z infrastrukturo, hkrati pa preveriti poglede na prihodnje scenarije razvoja občine, odnos do turizma, letališča Lesce in vašega kraja ter tudi ugotoviti potrebe novih generacij in življenjskega sloga, ki ga prinaša čas po epidemiji. Prav zaradi številnih aktualnih vprašanj je anketa zelo celovita in obsežna. Spletni vprašalnik je objavljen na spletni povezavi https://www.1ka.si/ZAMOJKRAJ. Če želite izpolniti natisnjen vprašalnik, pa ga lahko dobite: 

  • v vseh enotah Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, 

  • v sprejemni pisarni Občine Radovljica v času uradnih ur ali 

  • pokličete na Občino Radovljica, tel. št. 04-537-23-11, da vam bomo vprašalnik poslali po pošti. 

V enotah knjižnice, na Občini Radovljica ali po pošti na naslov občine Gorenjska c. 19, Radovljica izpolnjene vprašalnike lahko tudi oddate. 

Anketa bo odprta do vključno nedelje, 7. marca 2021.

bottom of page