top of page

Projekta "Za moj kraj"

Mitja Kapus

02.05.2021

V okviru participativnega proračuna Občine Radovljica sta bila na našem območju izglasovana dva projekta, in sicer ureditev Petrove poti in Gozdne učne poti.

Obveščamo vas, da je bilo z Občino Radovljica dogovorjeno, da se bo za oba projekta v letu 2021 pridobivalo soglasja lastnikov zemljišč in projektna dokumentacija, izvedba pa je načrtovana v letu 2022, ko naj bi bila tudi zaključena.  

bottom of page