KG_pomlad.jpg

CURRENT EVENTS

Razvojni program občine Radovljica 2030 - povabilo vsem generacijam občanov k sodelovanju v anketi o razvoju naše občine

17.02.2021

Lani se je iztekel obstoječ razvojni program Občine Radovljica, zato je občina v začetku leta oblikovala strateško skupino in skupaj z zunanjimi izvajalci pristopila k izdelavi novega razvojnega dokumenta. Z novim razvojnim programom bodo za naslednjih 10 let določeni smer razvoja, ukrepi in najpomembnejši javni projekti na vseh področjih delovanja, za katera je pristojna občina kot lokalna skupnost. Razvojni program občine bo tudi podlaga za načrtovanje prihodnjih proračunov ter delovanje občinske uprave, javnih zavodov ter drugih deležnikov v naslednjih letih, občanom in investitorjem pa nakazal smer želenega razvoja.

Image-empty-state.png

Motnje vodooskrbe v Kamni Gorici

25.01.2021

Motnje vodooskrbe v Kamni Gorici v torek, 26.1.2021 med 08:00 in 13:00.

Image-empty-state.png

Zapora ceste v Lescah

25.1.2021

Popolna zapora ceste v Lescah od 25.1.2021 do 1. 4. 2021.

Image-empty-state.png
ADDRESS

Kulturno turistično društvo

Kamna Gorica 58

 

4246 Kamna Gorica

 

Subscribe to news (Slovene only)