CURRENT EVENTS

Projekt

KANALIZACIJA

Grafični del projektne dokumentacije za gradnjo primarnega in sekundarnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Kamni Gorici.

DOKUMENTACIJO SI JE MOŽNO OGLEDATI TUDI NA OGLASNI DESKI DOMA KRAJANOV.

ADDRESS

Kulturno turistično društvo

Kamna Gorica 58

 

4246 Kamna Gorica

 

Subscribe to news (Slovene only)